Особлива інформація емітента цінних паперів за 2023 рік ПрАТ "ЄВРОКАР"