Позачергові Загальні збори емітента ПрАТ «Єврокар» 05.12.2022 року

Протокол №25 позачергових загальних зборів Товариства, дата дистанційного проведення 05.12.2022 р.

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Товариства, дата дистанційного проведення 05.12.2022 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства дистанційно 05.12.2022 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01.11.2022 р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться дистанційно 05.12.2022 р.

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» , дата проведення Загальних зборів 05.12.2022 р. (дата оприлюднення 28.11.2022 р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29.11.2022 р.