Загальні збори емітента ПрАТ «Єврокар» 28.04.2023 року

Протокол №26 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР», дата дистанційного проведення зборів 28.04.2023 року, (дата оприлюднення 08.05.2023 року)

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР», дата дистанційного проведення зборів 28.04.2023 року (дата оприлюднення 08.05.2023 року)

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів Товариства 28.04.2023 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.04.2023 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.03.2023 р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних загальних зборах Товариства, які відбудуться 28.04.2023 р.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 28.04.2023 р.