Структура власності емітента ПрАТ «Єврокар»

Структура власності емітента ПрАТ «Єврокар» станом на 31.12.2023 р.