«Це важлива подія для групи компаній «Єврокар», синергія світового досвіду та стратегічної інтуїції, з одного боку, і управлінських знань в українських реаліях, з іншого. Віримо, що ці зміни допоможуть нам розширити позиції Єврокар за межу українського ринку та досягнути нових успіхів в умовах значних трансформацій, що відбуваються у світовій автомобільній індустрії. Адже автомобільний бізнес, який ми знали останні 25 років, динамічно змінюється. Нові виклики вимагають нового мислення, інноваційних підходів та стратегій розвитку. Той передовий досвід, який має Вінфрід Фаланд та який неодноразово допомагав компаніям під його керівництвом досягати успіху, може стати ключовою складовою для виведення групи компаній «Єврокар» на новий рівень», – відзначив Олег Боярин.

Вінфрід Фаланд почав працювати у концерні Volkswagen Group з 1990 року. Після того, як пан Фаланд зайняв кілька ключових позицій у Volkswagen AG, у 2005 році він взяв на себе відповідальність за Концерн у якості Генерального директора Volkswagen Group China, де сприяв успішному розвитку нового напрямку Volkswagen у Китаї.

У підрозділі ŠKODA пан Фаланд почав працювати у 2002 році, зайнявши пост члена Ради директорів, відповідального за комерційні питання, а роком пізніше – посаду Віце-голови. У 2010 р. пан Фаланд став головою Ради директорів ŠKODA, істотно розвинувши продажі чеського бренду. У 2015 році, після 25 років плідної роботи в концерні, Вінфрід Фаланд залишив Концерн та зконцентрувася на нових амбітних проектах у автомобільній галузі. Одним із професійних фокусів пана Фаланда відтепер стане Україна та Єврокар зокрема.

 

PROF. DR. WINFRIED VAHLAND WAS ELECTED AS THE HONORARY CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF EUROCAR PJSC

From January 15, 2019, Prof. Dr. Winfried Vahland was elected as the Honorary Chairman of the Supervisory Board of Eurocar PJSC, who will coordinate the direction of strategic development of the company.

"This is an important event for the Eurocar Group of companies, the synergy of world experience and strategic intuition, on the one hand, and managerial skills in Ukrainian realities, on the other. We believe that these changes will help us to expand the position of Eurocar beyond the Ukrainian market and to achieve new success in the context of significant transformations taking place in the world automotive industry. After all, the automotive business, which we have known for the last 25 years, is changing dynamically. New challenges require new thinking, innovative approaches and development strategies. The best practices, that Winfried Vahland has and that helped many companies under his leadership to succeed in, could be a key element in bringing the Eurocar Group of companies to a new level," said Oleg Boyarin.

Prof. Dr. Winfried Vahland began his work in Volkswagen Group in 1990. After holding several key positions at Volkswagen AG, he took over Group responsibility as President and CEO of Volkswagen in China in 2005 and contributed significantly to the successful new direction of Volkswagen in China.

In the ŠKODA division, Prof. Dr. Winfried Vahland began his career in 2002, becoming a Member of the Board of Directors responsible for commercial matters, and one year later, as Vice Chairman. In 2010 he became Chairman of the Board of Directors of ŠKODA, substantially expanding the Czech brand sales. In 2015, after 25 years of successful work in Volkswagen Group Prof. Dr. Winfried Vahland left the Volkswagen Group and focused on new ambitious projects in the automotive industry. One of Winfried Vahland’s professional concentrations now will be Ukraine and Eurocar in particular.

Останні новини