Умови кредитування від АТ «КРЕДОБАНК»

Ви можете отримати автомобіль в кредит на наступних умовах: максимальний строк – 84 місяці, максимальна сума - 4 000 000,00 грн.., відсоткова ставка – від 0,01% річних (за методом “факт/360” (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 (триста шістдесят) днів)), комісія за видачу кредиту – від 0,00% від суми кредиту, ануїтетна схема погашення кредиту.

Орієнтовна реальна процентна ставка становить:

від 20,44% річних (при строку кредитування до 36 місяців, першому внеску 20% і сумі кредиту – 800 000 грн.)

до 72,72% річних (при строку кредитування до 12 місяців, першому внеску 70% і сумі кредиту – 300 000 грн.)

Страхування

Страхування КАСКО проводиться в одній з акредитованих у банку страхових компаній: ПрАТ «СК «ARX», ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», ПрАТ «СК «ВУСО», ПАТ "СК "Універсальна", АТ «СГ ТАС».

Страхування життя відсутнє.

Про детальні умови кредитування Ви можете дізнатися за телефоном: 0-800-500-850. Кредитує АТ «КРЕДОБАНК»: Ліцензія НБУ № 43 від 11.10.2011 року, запис № 96 від 31 березня 1992 року в Державному реєстрі банків. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення ООС. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування.

Перелік документів

 • Анкета-заява на отримання кредиту
 • Паспорт громадянина України
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Довідка з місця роботи із зазначенням посади та отриманого доходу за останні 6 місяців
 • Для приватних підприємців фізичних осіб замість довідки про зарплату необхідно надати один з наступних документів:
 • декларація про доходи за останні 4 квартали, на останню квартальну дату, що передує подачі заявки на отримання авто в кредит
 • довідка з ДФСУ про отримані доходи за останні 4 квартали на останню квартальну дату, що передує подачі заявки
 • виписка з поточного рахунку Фізичної особи-підприємця за останні 12 міс
 • рахунок-фактуру на автомобіль, який купується зі специфікацією або договір купівлі-продажу автомобіля
 • Інші документи при необхідності

Інформація про партнера:

Основні показники АТ “КРЕДОБАНК” станом на 31.12.2019р.:

 • чисті активи – 19 136 млн. грн.
 • кредитний портфель (брутто) – 12 347 млн. грн.
 • 479 000 роздрібних клієнтів
 • 57 800 юридичних осіб та підприємців
 • власний капітал– 9 864 млн. грн.
 • чистий прибуток– 538 млн. грн.

Згідно рейтингу Національного банку України станом на 01.07.2020р. АТ "КРЕДОБАНК" займає:

 • за величиною активів - 16 місце;
 • за портфелем цінних паперів – 10 місце;
 • за кількістю банкоматів – 10 місце;
 • за роздрібними кредитами – 11 місце;
 • за прибутком – 14 місце;
 • за кількістю відділень – 14 місце;
 • за депозитами фізичних осіб – 15 місце;
 • за кількістю активних платіжних карт – 15 місце.

АТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до Банківської ліцензії №43 від 11.10.2011 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 11.10.2011 р. № 43 із додатком до неї, виданих Національним Банком України.

І. На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:

 1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від юридичних і фізичних осіб;
 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
 3. розміщення залучених у вклади коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

ІІ. На підставі генеральної ліцензії Банк здійснює такі валютні операції:

 1. неторговельні операції з валютними цінностями;
 2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками;
 3. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;
 4. ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 5. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України та у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 6. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 7. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 8. залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 9. торгівля банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародних ринках.

ІІІ. На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк здійснює:

 1. брокерську діяльність,
 2. дилерську діяльність,
 3. андерайтинг,
 4. депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

ІV. Відповідно до чинного законодавства України Банк здійснює також діяльність щодо:

 1. інвестицій;
 2. випуску власних цінних паперів;
 3. зберігання цінностей або надання в оренду індивідуальних банківських сейфів;
 4. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
 5. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

АТ "КРЕДОБАНК" – член Асоціації банків Львівщини, Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації платників податків України, Львівської торгово-промислової палати, професійної Асоціації Реєстраторів та Депозитаріїв, Асоціації "Українські фондові торговці", Асоціації "УкрСВІФТ", Асоціації "ЄМА", а також міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.